ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 60 ปี มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ปัญจทรัพย์ จำกัด
เลขที่ 50 ซอยปัญจทรัพย์ ถ.บรมราชชนนี
Salathammasop Thawi Watthana Bangkok 10170
เว็บไซต์: http://www.panchasarp.co.th
วิธีการเดินทาง
รถยนต์ รถประจำทาง