บริษัทจะเน้นการให้บริการ ฝากซื้อ ฝากขาย ฝากเช่า ให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่น ลักษณะงานจะเป็นการติดต่อหาห้องพัก และจัดทำเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อทำการโฆษณาให้กับบริษัท
สวัสดิการ
-สวัสดิการอาหารกลางวัน -ประกันสังคม
ติดต่อ
NY PROSPECT CO.,LTD.
318/10-14-22, อาคารเจริญสิน ซอยสุขุมวิท 22(สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
วิธีการเดินทาง
-MRT คลองเตย