กลุ่มบริษัท ลาชูเล่ ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์การเกษตร จากประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุ่น เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี ได้จดทะเบียนถูกต้องตามข้อกำหนดของ สคบ. มีผู้จำหน่ายอิสระมากกว่า 200,000 รหัส กำลังขยายงานจึงต้องการบุคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ต้องการความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน มีสวัสดิการมั่นคง เข้ามาร่วมเป็นทีมงาน หลายอัตรา
Benefits
 • - กองทุนสะสม
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • - ค่ายานพาหนะ
 • - เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
 • - ท่องเที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์
 • - ฯลฯ
Contacts
บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
888 อาคารลาชูเล่ คอสเมติคส์ ถ.รัชดาภิเษก (ติดซอยรัชดา 15 ใกล้โรงเรียนกุนนที)
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
Directions
 • MRT สถานีห้วยขวาง (ออกประตู 4 โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม)
See Map