JobThai
บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด ได้ให้บริการด้านการผลิตเสียง (Sound Post Production) เริ่มกระบวนการตั้งแต่การบันทึกเสียง On Location ไปจนถึงการทํา ADR, บันทึกเสียง Foley, Sound Effect Editing, Premix & Final Mix รวมไปถึงทำ Music Score และ Sound Design และเป็นแนวหน้าของธุรกิจการบันทึกเสียง ระดับมาตรฐานสากล ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ Facebook Fanpage : Kantana Sound Studio Co.,Ltd. Website : www.kantanasoundstudio.com
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัสตามผลประกอบกิจการของบริษัท
zero position en
Contacts
บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
333/8 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19 ถนนประชาอุทิศ
Sam Sen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
- สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานี ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 1