โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
4 Positions
1.
Oct 14, 2019
เภสัชกร
pinlocation
Bang Lamung, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
Oct 14, 2019
พยาบาลวิชาชีพ
pinlocation
Bang Lamung, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
Oct 14, 2019
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) OPD /IPD
pinlocation
Bang Lamung, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
Oct 14, 2019
รองหัวหน้าแผนกวิศวกรรมบริการ
pinlocation
Bang Lamung, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
Contacts
301 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท
Na Kluea Bang Lamung Chon Buri 20150
See Map