โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
Contacts
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
301 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท
Na Kluea Bang Lamung Chon Buri 20150
See Map