บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บล็อกแก้วคุณภาพ และระบบติดตั้งผนังบล็อกแก้ว ตรา "ช้างแก้ว" รายเดียวในประเทศไทยซึ่งได้รับมาตรฐาน มอก. เป็นรายแรกของประเทศรวมทั้งรางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น (THAILAND'S BRAND) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ด้านการผลิตและการออกแบบ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม จ.ระยองและสำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ พระราม 3 มีความประสงค์จะรับ บุคลากรที่มีศักยภาพในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงงานระยองและสำนักงานกรุงเทพฯ พระราม 3 ดังต่อไปนี้
Benefits
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกตำแหน่ง บริษัทฯ จัดสวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ชุดฟอร์ม
  • - รถรับส่ง
  • - เงินช่วยเหลือพิเศษ
  • - รวมทั้งสวัสดิการตามพื้นที่ และตามสภาพการทำงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
สำนักงาน : เลขที่ 356 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ( ตรงข้ามโลตัส สาขา พระราม 3 ) หรือ โรงงาน : เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.สาย 3191 21180
See Map