ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริย์วรรณ
English Terminal Language Center was established in 2014 by Pariwan Limited Partnership specializing in Teaching English. We provide the ESL Course for helping Thai people be able to speak English fluently most likely native speakers. With over 5 years of experience, we have realized many of the difficulties that Thai students have faced when learning English and have acknowledged that the traditional English Teaching Method is not enough.  Realizing that Thai students had special needs when learning English,  English Terminal also provides the special course syllabus and learning material which are best fit for Thai people.
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 3. โบนัสประจำปี
  • 4. ค่าคอมมิชชั่น
  • 5. ค่าทำงานล่วงเวลา
  • 6.ค่าภาษาอังกฤษ (หากมีผล TOEIC ตามระดับที่สถาบันกำหนด)
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริย์วรรณ
94/170 ถ.คู้บอน
Bangchan Khlong Sam Wa Bangkok 10510