บริษัท ไทเกอร์ เจ จำกัด
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ธุรกิจประเภทเขียนแบบก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงานและงานสถาปัตยกรรมทุกประเภท ดำเนินกิจการที่ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และได้ทำการขยายกิจการมาที่ประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 4 ปี มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมพัฒนาไปกับองค์กร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - การปรับเงินเดือน และอื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท ไทเกอร์ เจ จำกัด
56 ห้อง1001 ชั้น10 อาคารญาดา
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง - รถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม