บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง Birdy, Calpico, Calpis Lacto, เบรนฟิตและสกินฟิต มีความประสงค์รับสมัครงานตามรายละเอียดต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • รถรับ-ส่ง (ในเส้นทางที่บริษัทกำหนด)
 • ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ค่าครองชีพ, คูปองอาหารกลางวัน
 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดทำงานและรองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
  117/6 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
  Bang Phra Khru Nakhon Luang Phra Nakhon Si Ayutthaya 13260
  ใช้งานแผนที่