บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง Birdy, Calpico, Calpis Lacto, เบรนฟิตและสกินฟิต มีความประสงค์รับสมัครงานตามรายละเอียดต่อไปนี้
Benefits
  • รถรับ-ส่ง (ในเส้นทางที่บริษัทกำหนด)
  • ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร
  • ค่าครองชีพ, คูปองอาหารกลางวัน
  • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดทำงานและรองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
  • ค่าเล่าเรียนบุตร
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
117/6 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
Bang Phra Khru Nakhon Luang Phra Nakhon Si Ayutthaya 13260
See Map