บริษัท เอ็น เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
ขายสินค้า อุตสาหกรรม ด้านเคมีภัณฑ์ CHEMICAL INDUSTRIAL ตัวแทนขาย สินค้าอุตสาหกรรม สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวแทนขาย วัตถุดิบ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต แผนก เคมี สารละลาย แผนก เคมี สารเติมแต่ง แผนก เคมี เครื่องสำอางค์ แผนก น้ำมันอุตสาหกรรม
Benefits
ประกันสังคม แบบฟอร์ม พนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็น เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
47 ซอยบางแวก 69 แยก 3 ถนนเพชรเกษม
Bang Waek Phasi Charoen Bangkok 10160