JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
ตามกฎหมาย, โบนัสประจำปี, สวัสดิการที่พัก
zero position en
Contacts
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
794 อาคารไทยรวมทุน แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม.
Wat Sommanat Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100