ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
ตามกฎหมาย, โบนัสประจำปี, สวัสดิการที่พัก
There are currently no positions available.
Contacts
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
794 อาคารไทยรวมทุน แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม. 10100
See Map