บริษัท Zillion Innovation ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2005 โดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์หลายแขนง เช่น วิศวกรโยธา สถาปนิก นักการตลาด เป็นต้น บริษัทถือกำเนิดขึ้นภายใต้ปณิธานและความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยใส่ใจในทุกๆรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
Benefits
- ประกันสังคม /ประกันกลุ่มเอไอเอ - ชุดยูนิฟอร์ม - วันหยุดตามประเพณี - ค่านำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าโทรศัพท์(เฉพาะบางตน.เท่านั้น) - ปรับเงินเดือนประจำปี (เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และพนง.ต้องทำงานครบ 1 ปี) - โบนัสตามผลประกอบการ (ทุกเมษายนของปี และพนง.ต้องทำงานครบ 1 ปี) - เบี้ยเลื้ยงต่างจังหวัด - ลาพักร้อน - ฝึกอบรม - สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายกำหนด
Contacts
บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 36/55 ซอยจตุโชติ 14
O Ngeon Sai Mai Bangkok 10220