JobThai
CSPM (Thailand) Limited
เป็นผู้จำหน่าย ติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษาห้องดาต้าเซ็นเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ ชุดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
Benefits
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยกรณีผู้ป่วยใน - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่ารักษาพยาบาล (OPD) และทันตกรรม - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) - สนับสนุนการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะ ความรู้ตามตำแหน่งงาน - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน - วันหยุดลาบวช / ลาคลอด - เงินช่วยเหลืองานบวช งานแต่งงาน คลอดบุตร - ค่าล่วงเวลาตามกฎหมายกำหนด - ค่าช่างเวร / ค่าขับรถ - ชุดยูนิฟอร์ม - ฯลฯ
zero position en
Contacts
CSPM (Thailand) Limited
17/290 ซ.ประชาชื่น14 ถ.ประชาชื่น
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 12021