บริษัท พีเค พลาสเทค จำกัด
บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการฉีดขึ้นรูปพลาสติก อาทิเช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ 2542 เป็นระยะเวลากว่า 18 ปีแล้วที่ทางเรามุ่งเน้นและพัฒนาศักย์ภาพของบริษัทเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
Benefits
1.ประกันสังคม 2.OT 3.ค่ากะ 4.ค่าอาหาร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีเค พลาสเทค จำกัด
35/4 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเซีย
Tha To Maha Rat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13150
Directions
-รถยนต์ส่วนตัว -รถโดยสารประจำทางที่วิ่งสายเอเซียขึ้นเหนือ ผ่าน อยุธยา อ่างทอง
See Map