บริษัทเอส.เอ็น.เค. ไลท์แอนด์คูลจำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการออกแบบวางระบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบินตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบินและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด บริษัทฯมีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางด้านระบบไฟฟ้าสนามบิน ดังนั้นบริษัทฯจึงได้คัดสรรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการออกแบบติดตั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นมาตรฐานสากลรวมถึงตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคมากที่สุด
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าน้ำมัน - ที่พัก ( เมื่อต้องออกปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส.เอ็น.เค ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด
944-946 ซอยนวมินทร์ 143 ถ. นวมินทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
See Map