บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
\t\tบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้วย ความซื่อสัตย์และมั่นคง ตลอดระยะเวลา60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ หลากหลายรูปแบบมากขึ้นทั้งระบบประกันชีวิตปกติ เงินออมรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเงินออมรูปแบบการลงทุน
Benefits
1. มีเงินเดือนประจำ 2. Bonus และ Extra Bonus ประจำปี 3. ค่าบริหารงาน 4. มีประกันชีวิตให้ตามตำแหน่ง(สูงขึ้นตามตำแหน่ง) 5. สวัสดิการรักษาพยาบาล (ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมถึงคลีนิก) 6. มีสัมมนาต่างประเทศทุกๆปี 7. มีกองทุนเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
115 ม.4
Nong Pa Khrang Mueang Chiang Mai Chiang Mai 50000
See Map