บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้วย ความซื่อสัตย์และมั่นคง ตลอดระยะเวลา60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายรูปแบบมากขึ้นทั้งระบบประกันชีวิตปกติ เงินออมรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเงินออมรูปแบบการลงทุน
Benefits
  • 1. มีเงินเดือนประจำ
  • 2. Bonus และ Extra Bonus ประจำปี
  • 3. ค่าบริหารงาน
  • 4. มีประกันชีวิตให้ตามตำแหน่ง(สูงขึ้นตามตำแหน่ง)
  • 5. สวัสดิการรักษาพยาบาล (ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมถึงคลีนิก)
  • 6. มีสัมมนาต่างประเทศทุกๆปี
  • 7. มีกองทุนเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
115 ม.4
Nong Pa Khrang Mueang Chiang Mai Chiang Mai 50000
See Map