บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด
บริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตเคมีอุตสาหกรรม,ยา,เม็ดพลาสติก,สารละลาย,สีและเคมีย้อม ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ส่งออกและนำเข้าเพื่อจำหน่าย – บริการให้กับโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
บริษัทเป็นผู้ผลิต – วิจัย สินค้านวตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการลดการใช้พลังงาน และสินค้าที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัทเป็นผู้ผลิต - ถุงพลาสติกสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป
โดยเปิดดำเนินงานมาแล้วกว่า 25 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท พร้อมด้วยทีมงานมากกว่า 250 คน
Benefits
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - ค่าทางด่วน
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าประกันภัยรถ
  • - ประกันสุขภาพ และ ประกันชีวิต
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิอื่น ๆ ตามกฎกระทรวง ฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด
822 ม.4 ซอย13บี ถนนพัฒนา1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
Website: www.mcic.co.th
See Map