วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
สอนเน้นพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน เรียนในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ฝึกปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เปิดดำเนินงานมากว่า 45 ปี
สอนระดับ ปวช.-ปวส. ใน 6 สาขาวิชา คือ
สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด/MICE
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาคอมกราฟิก/ดิจิตอลมีเดีย
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาอาหารและโภชนาการ
ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง มาร่วมพัฒนางาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพก่อนออกสู่วงการทำงานต่อไป
Benefits
  • กองทุนสงเคราะห์ฯ เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงฯ /ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ,เบิกค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพประจำปี,อบรม-พัฒนาบุคลากร-ทัศนศึกษาประจำปี เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
เลขที่ 14/5 ถนนพิบูลสงคราม
Suan Yai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
See Map