JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส ดำเนินธุรกิจด้านโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม (ปตท.)เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 ให้บริการลูกค้าอย่างพึงพอใจ
Benefits
1.ประกันสังคมบริษัท 2.โบนัสประจำปี 3.ชุดฟอร์มบริษัท
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
51 ม.11
Nong Bot Nang Rong Buri Ram 31110