บริษัท สตรองโฮลด์ สตีล โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งผลิตภัณฑ์เหล็กและผลิตภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างทุกชนิด
STRONGHOLD Systems ( Asia ) is a regional company with had office in Singapore distributing construction products throughout the ASEAN.
ติดต่อ
บริษัท สตรองโฮลด์ สตีล โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 9/45 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120