บริษัท คอร์เดียร์ จำกัด
บริษัท คอร์เดีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2538 มีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการจัดสวนครบวงจร และจัดภูมิทัศน์ (Landscape) เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาและออกแบบสวน เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งความสวยงามของสวนและค่าบริการของสวน ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นการจัดสวนแบบสวนป่า มีความร่มรื่นตลอดปีและมีความเหมาะสมกับภูมิอากาศของเมืองไทย โดยการจัดสวนเป็นการจัดบริเวณบ้าน สวนสาธารณะ โรงแรม รีสอร์ทและอาคารหน่วยงานต่างๆ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความตั้งใจ เพื่อร่วมกันสร้างบริษัทให้มีคุณภาพมากขึ้น
ด้วยความเป็นเลิศในการให้บริการ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการครบวงจร ตั้งแต่การเพาะต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ใหญ่ การจัดการงาน Hardscape จนถึงการดูแลสวนเพื่อความยั่งยืน
บริษัทฯ จึงต้องการผู้ที่มีความสามารถ ตั้งใจจริง เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สวัสดิการ
  • ค่าพาหนะ, ค่าเสื่อมราคารถยนต์, ที่พัก (กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด), โบนัสประจำปี, อบรมสัมมนา และอื่น ๆ ตามกฏหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท คอร์เดียร์ จำกัด
293/23 ซอยรามอินทรา 119
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
ใช้งานแผนที่