JobThai
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การค้าส่งในประเทศ นำเข้า และส่งออกเพื่อจำหน่าย สแตนเลสม้วน แผ่นเหล็ก โลหะ ตลอดจนสินค้าที่ผลิตจากวัสดุดังกล่าว เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 มียอดจำหน่าย/ส่งออก ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการผู้มีความสามารถเพื่อมาพัฒนาบริษัท ดำเนินการและพัฒนาธุรกิจให้ทันกับการแข่งขันในปัจจุบัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเดินทาง - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าเช่าบ้าน
ติดต่อ
บริษัท เจดับเบิลยู ร่วมกิจ จำกัด
อาคารเหรียญทอง 3 ชั้น 2 เลขที่ 38 หมู่ 9
Ban Suan Mueang Chon Buri Chon Buri 20000