บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. โบนัสตามผลประกอบการ 6. ปรับเงินประจำปี 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. เบี้ยขยัน 9. สัมมนาประจำปี
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
17/9 หมู่ 11
Lam Sai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
เว็บไซต์: http://www.kfpfood.com
ใช้งานแผนที่