บริษัท ไทย พีเอซี อินดัสตรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อผลิตสารตกตะกอนน้ำขุ่น สำหรับผลิตน้ำประปา น้ำใช้ในอุตสาหกรรม และบำบัดน้ำเสีย คือ โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว หรือ พีเอซี/แพคน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนสารส้มที่แม้ว่ามีคุณภาพดี แต่มีข้อจำกัดในการใช้หลายๆด้าน
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2539 บริษัท มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นต่อลูกค้า สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินกิจกรรมหลายด้านเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยบริการลูกค้าในรูปแบบ “ ลูกค้าคือพระราชา ( CUSTOMER IS THE KING ) ” และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นใหญ่ “ CLIENT CENTER ” โดยการให้ข้อมูล แนะนำการใช้ ทดสอบจนเห็นความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก “ ใช้ให้เป็น เท่าที่จำเป็น ”
ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลเกี่ยวกับการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน จึงเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ใช้พลังงานในการทำปฏิกิริยาเคมี ไม่มีกากของเสียหรือมีน้อยที่สุด สามารถใช้วัตถุดิบหลักเป็นแบบนำกลับมาใช้ใหม่ ( RECYCLE ) ทั้งหมด ควบคุมการผลิตง่าย ระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
บริษัทฯ นำระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 9000 มาใช้ตั้งแต่ปี 2543 ได้รับการรับรอง ISO 9002:1994 ในปี 2544 เปลี่ยนเป็น ISO 9001:2000 ในปี 2546 และ ISO 9001:2008 ในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน และได้รับการรับรองระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001:2542 ในปี 2550 โดยใช้สถาบันรับรองไอเอสโอ ( สรอ./MASCI ) เป็นผู้รับรอง ยังมีการนำข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับการรับรองได้ในเวลาอันใกล้
Benefits
  • - หอพัก(ค่าไฟ-ค่าน้ำ ฟรี)
  • - โบนัสประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เที่ยวประจำปี
  • - ชุดพนักงาน
  • - ข้าวสาร 15 กก./เดือน
  • - งานเลี้ยงปีใหม่
  • - โบนัสเกษียณอายุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย พีเอซี อินดัสตรี จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 13/3 หมู่ 6 ถนนบ้านแพ้ว (ทางหลวงสาย 3097) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000โรงงาน 128 ม.9 ถ.นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา(ทางหลวง304)
Lat Ta Khian Kabin Buri Prachin Buri 25110
Directions
  • - รถยนต์ส่วนตัว
  • - รถสาธารณะ
See Map