JobThai
บริษัท กาญณรงค์กรุ๊ป จำกัด
ผู้ดำเนอนกิจการร้านอาหารลูกไก่ทอง ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 3 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาต่อไปอีกในอนาคต ต้องการผู้ร่วมงานมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวลูกไก่ทอง
zero position en
Contacts
บริษัท กาญณรงค์กรุ๊ป จำกัด
169/12 ซอยโยธินพัฒนา
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240