JobThai
Rocks World Industry Co., Ltd.
บริษัท ร็อคซ เวิลด์ อินดัสทรี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยดำเนินธุรกิจโรงแต่งแร่ และโรงโม่หิน บริษัทเป็นผู้ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดบดจากธรรมชาติ (Ground Calcium Carbonate : GCC) แบบผงและแบบเกล็ดขนาดต่างๆ สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสี พลาสติก เซรามิค ยาง และอาหารสัตว์ เป็นต้น โดยบริษัทมีแหล่งแร่ที่ได้รับสัมปทานถูกต้องตามกฎหมายที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นแหล่งแร่แคลไซด์ที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทย จึงทำให้เป็นที่มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต หรือ HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) และ ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
Benefits
-เสื้อฟอร์มพนักงาน -โบนัสประจำปี -วันหยุดพักร้อน6/ปี -วัดหยุดประจำปี13/ปี หมายเหตุ สถานที่ปฏิบัติงานโรงงานลพบุรี 41/1 ม.12 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ติดต่อสอบถาม 081-8554170
zero position en
Contacts
Rocks World Industry Co., Ltd.
1028/2 ถนนพระราม 4
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120