สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- เครือข่ายการติดต่อ/รับส่งข้อมูลบริการสุขภาพ(Network)
- พัฒนามาตรฐานข้อมูลระบบบริการสุขภาพ (Data Standard)
- ระบบคลังข้อมูลพื้นฐาน, Clearing house ให้กับระบบข้อมูล
Benefits
  • ตามตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
979/103-104 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Website: www.chi.or.th
See Map