เป็นบริษัทที่ทำเวบไซต์การตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ในชื่อ www.all2sale.com และ www.sheepola.com เพื่อบริการพื้นที่เว๊บไซต์ฟรีให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้เข้ามาใช้งานซื้อและขาย และช่วยทำตลาดให้ร้านค้าในเวบเป็นที่รู้จักรวมถึงดูแลการซื้อขายของในเวบให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว น่าเชื่อถือ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัส
  • - คอมมิชชั่น (เมื่อบริษัทมีรายได้ที่แน่นอนจากการขายสินค้า)
  • - ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุด 2 เสาร์ / เดือน )
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ออลทูเซลล์ จำกัด
733/739 หมู่ 8
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Directions
  • https://goo.gl/maps/Vj5GgqwZ6cD2
See Map