JobThai
เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ (มหาชน) จำกัด ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีชื่อเดิมว่า "บริษัท รีเจี้ยนลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด" และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด" ในปี พ.ศ. 2541 ระยะแรก บริษัทฯ เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และต่อมาในปี พ.ศ. 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,250,000 บาท การดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีการประสานความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเอเซีย 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ domnick hunter และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด จากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเสียงมาเกือบ 40 ปี ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ Compressed Air Treatment Gas Generator Liquid and Process Filters บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ "domnick hunter" บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ (มหาชน) จำกัด ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 เป็น บริษัท ฯ ชั้นนำในอุตสาหกรรมระบบลมอัดที่มีบริษัทร่วมทุนในระดับนานาชาติครอบคลุมถึง 24 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ "Hiross" "Zander" และ "Xebec" อีกด้วย การดำเนินการในช่วงแรกเปิดตัวด้วย Compressed Air Filters ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่าน domnick hunter ได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยแบ่งเบาปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้มากที่สุด และในปี ค.ศ. 1968 บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ (มหาชน) จำกัด เริ่มเปิดตลาดสู่นานาชาติเป็นครั้งแรกในรูปแบบของ OEM (Original Equipment Manufacturer) ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 domnick hunter ได้ผลิต Oil-X Filter เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็น filter สำหรับการดักจับน้ำมันในระบบลมจากการเปิดตัว Oil-X Filter นี้เอง domnick hunter จึงได้ชื่อว่าเป็น "ผู้ปฏิวัติทางด้านการจัดการระบบลมอัด" ตลอดจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ อย่างมากมาย รวมถึงการทุ่มเทด้านการผลิตและการพัฒนาในกระบวนการที่เกี่ยวกับ Filtration , Separation และ Purification เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจน การกำหนดขอบเขตความสามารถของอุปกรณ์เพื่อให้ใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรม
Benefits
1.ประกันสังคม 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ประกันสุขภาพกลุ่ม 4.ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่งงาน) 5.ลากิจพิเศษ 6.Incentive รายเดือน 7.โบนัสและปรับเงินประจำปี 8.ค่าคอมมิชชั่น (ส่วนงานขาย) 9.ท่องเที่ยวต่างประเทศ (กรณียอดขายได้ตามเป้า) 10.ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่งงาน) 11.ค่าเดินทางกรณีไปบฏิบัติงานต่างจังหวัด (เฉพาะตำแหน่งงาน)
Contacts
บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 99/1-3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
BTS ช่องนนทรีย์ และต่อ BRT สถานีถนนจันทน์
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer