บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เมอร์เรซกา จำกัด) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านความงาม โดยเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นแบรนด์ของตนเอง ภายใต้แบรนด์ MERREZ'CA
ก่อตั้งขึ้นเมือ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ปัจจุบันนี้มี ช้อปสินค้าจำนวนมากกว่า 30 ช้อป ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป และมีการกระจายสินค้าผ่านทางบริษัทคู่ค้ากว่า 20 บริษัทหรือห้างร้าน
Benefits
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. กองทุนประกันสังคม
 • 3. สวัสดิการค่าคลอดบุตร
 • 4. สวัสดิการเบิกใช้เครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ตามมูลค่าที่บริษัทฯกำหนด
 • 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 6. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 7. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 8. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • 9. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • 10. เงินช่วยเหลือตามวาระต่าง ๆ เช่น งานแต่ง, งานศพ, งานบวช, กระเช้าเยี่ยมเมื่อป่วยนอนรพ.
 • 11. อื่น ๆ ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
Contacts
บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 28 ห้อง 2802 ถนนวิภาวดี-รังสิต
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900
Tel.: 02-084-4000
Directions
 • รถเมย์ สาย 510, 29, 138, A1, และรถตู้ต่างจังหวัดสายนครนายก, อยุธยา, สุพรรณ, ลพบุรี เป็นต้น
See Map