JobThai
บริษัท ยูนิเวอร์แซล คอร์ป จำกัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล คอร์ป จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย ผู้นำเข้า ให้บริการก่อนและหลังการขาย เครื่องมือสำหรับงานวิศวกรรมสำรวจ งานด้านการรังวัด เช่น กล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic Level), กล้อง Total Station, เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม GPS, GNSS ความถูกต้องสูง (ระดับมิลลิเมตร) รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ สำหรับงานด้านวิศวกรรมสำรวจ, โยธา เช่น ระบบสำรวจความลึกน้ำแบบอัตโนมัติ และระบบ scan 3มิติ แบบอัตโนมัติ
Benefits
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าเดินทาง ค่าที่พักต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น
Contacts
บริษัท ยูนิเวอร์แซล คอร์ป จำกัด
1144/28-29 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ
Phatthanakan Suan Luang Bangkok 10250