ประกอบกิจการด้านการให้บริการเช่าพาเลท (pallet)
Benefits
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม 3.พักร้อน 12 วัน/ปี 4.ท่องเที่ยวประจำปี 5.กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 6.เงินช่วยเหลืองานแต่ง คลอดบุตร เงินช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิกในครอบครัว 7.เงินรางวัลอายุงาน 8.การตรวจสุขภาพประจำปี
Contacts
บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด
169/3-14 ม.5
Lam Sai Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170