บริษัท กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ภาษีอากร ตลอดจนบริการทำวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
296 อาคาร KSP ชั้น 5 ห้องเลขที่ 5บี ถนนพระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
  • - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระราม 9
  • - รถเมล์สาย 168, 137