ดำเนินกิจการจำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
Benefits
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - เบี้ยขยัน 500/800/1500
 • - ค่าอายุงาน 300/600/900
 • - สิทธิ์พักร้อน 6 วัน/ปี
 • - สิทธิ์ลากิจได้รับค่าจ้าง
 • - ค่าของขวัญวันเกิดพนักงาน
 • - วันหยุดนักขัตฤกษ์มากกว่า 13 วัน/ปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ค่าโอทีและอื่น ๆ
3 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 11, 2019
BOI Accounting officer
pinlocation
Amata City Industrial Estate (Rayong) Rayong
salary icon
ตามตกลง
2.
Oct 11, 2019
ล่าม(ภาษาจีน)
pinlocation
Amata City Industrial Estate (Rayong) Rayong
salary icon
ตามตกลง
3.
Oct 11, 2019
Purchase
pinlocation
Amata City Industrial Estate (Rayong) Rayong
salary icon
ตามตกลง
Contacts
7/476,478,479 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
Tel.: 033-017-461-4 EXT.203
See Map