บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทระดับโลกมากมาย เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแลทั้งก่อนและหลังการขายเป็นอย่างดีทั่วประเทศ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
โซลูชั่นของบริษัทฯ ทั้งหมดถูกบริหารให้ทำงานอย่างเชื่อมโยงกันและจบในที่เดียว เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุน ประกอบด้วย
- การเงินการธนาคาร (Financial & Banking)
- ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
- เครื่องใช้สำนักงาน (Office Automation)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information & Technology)
- ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Auto ID.)
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - โบนัส ตามผลประกอบการ
 • - ท่องเที่ยว/สัมมนาประจำปี ตามผลประกอบการ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินรางวัลอายุงาน
 • - เงินช่วยเหลือสมรส, เยี่ยมคลอดบุตร, งานศพ
 • - การฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้
Contacts
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
2534/107-109 ถนนราษฎร์อุทิศ 1
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
Directions
 • BRT สถานีพระราม 9
 • รถเมล์ สาย 205, 89, 35
See Map