บริษัท อินเตอร์เมด เคมิคอล จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ อะไหล่ และ ผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดอากาศอัดและระบบก๊าซ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์เมด เคมิคอล จำกัด
เลขที่ 700/38 ถนนศรีนครินทร์
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
ใช้งานแผนที่