บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร เครื่องสำอาง
Benefits
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน(เฉพาะตำแหน่งงาน) - ค่าตำแหน่ง(เฉพาะตำแหน่งงาน) - ค่าที่พัก(เฉพาะตำแหน่งาน) - ค่าอาหาร/ค่ากะ สำหรับพนักงานเข้ากะกลางคืน - อาหารกลางวันฟรี - กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ - การฝึกอบรมสัมนาภายในองค์กรและสถาบันฝึกอบรมภายนอก - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ,มงคลสมรส เป็นต้น - วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน 6-10 วัน/ปี - โบนัส/ปรับเงินประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เฟล็กซิเบิ้ล แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
159 หมู่ 1
Nong Chumphon Khao Yoi Phetchaburi 76140