ผลิตเครื่องประดับเพื่อการส่งออก
Benefits
 • 1. โบนัส
 • 2. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 3. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท ปีละ 2 ชุด
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทำงานอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป)
 • 5. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น ค่าคลอดบุตร ค่าเยี่ยมไข้ และงานศพ
 • 6. มีรถรับ – ส่งพนักงาน
 • 7. วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี
 • 8. บัตรพนักงาน
 • 9. เบี้ยขยัน
 • 10. กีฬาสีประจำปี
 • 11. ท่องเที่ยวและจัดงานสังสรรค์ประจำปี
 • 12. กู้ยืมเงินบริษัทฯ (ตามอายุงาน)
 • 13. เงินรักษาพยาบาล 3,000 บาท/ปี เบิกครั้งละ500 บาท เท่านั้น
 • 14. ประกันชีวิต AIA
 • 15. การฝึกอบรม พัฒนา
 • 16. อาหารกลางวัน/อาหารทำงานล่วงเวลา
 • 17. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • 18. รางวัลพนักงานอายุงาน 10ปี/20ปี/30ปี
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
37 ซ.สุขาภิบาล 2 ซ. 31 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
Dokmai Prawet Bangkok 10250
Tel.: 02-727-0170 ต่อ 414