JobThai
บริษัท ภูนคินทร์ จำกัด
ก่อสร้างและปรับปรุง สถานีบริการน้ำมัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส ตามผลประกอบการ - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด) - วันหยุด ตามกฏหมายแรงงาน
zero position en
ติดต่อ
บริษัท ภูนคินทร์ จำกัด
เลขที่ 429 หมู่บ้านพรีมียมเพลส ถนนสุคนธสวัสดิ์
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230