บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรมสารสนเทศ ระบบภาพและเสียง ให้กับภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยสร้างสรรค์งานด้านบริการให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจสูงสุด Core Business (ธุรกิจหลัก) - ระบบภาพและเสียงสำหรับประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference & Web Conference) - ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม (Meeting Room System) - ระบบบันทึกการเรียนการสอน Flipped Classroom (E-learning System)
Benefits
1. ประกันสังคม 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ค่าล่วงเวลา OT 4. โบนัสตามผลประกอบการ 5. ท่องเที่ยวประจำปี 6. ยูนิฟอร์ม
zero position en
Contacts
บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จำกัด
เลขที่ 229/25 ถนนราษฎร์พัฒนา
Thap Chang Saphan Sung Bangkok 10240
See Map