บริษัท เซทเทค อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า เครื่องวัดระบบไฟฟ้าวงจรย่อย เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง แบตเตอรี่สำรองไฟ ระบบตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่ บริษัทฯมีพันธะสัญญาที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงควบคู่ไปกับการบริการที่เป็นเลิศ เรากำลังขยายงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ ต้องการแสวงหาความท้าทายและการเติบโตในองค์กร หรือต้องการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น
สวัสดิการ
เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าโทรศัพท์, ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ประกันสังคม วันหยุดประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
SET Tech Innovation Co.,Ltd.
48/153 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 10
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
เว็บไซต์: www.settech.co.th
ใช้งานแผนที่