บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี, น้ำเสีย และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจากต่างประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีความประสงค์จะรับเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายต่างๆ ดังนี้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
208/14 ซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3 (ขานไข) ถนนพหลโยธิน
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220
Website: www.water.co.th
See Map