บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทะเลแปรรูป
ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูป
ผลิตสินค้า Powder (หมึก ,กุ้ง ,ปลา)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด
35/39 หมู่ที่ 4
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000