JobThai
ขายเครื่องดื่ม ชาเขียว กาแฟ ชาเย็น และน้ำสมุนไพร น้ำผลไม้ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น G ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Benefits
ทำงานเวลา 7.00 - 17.00 น. ทำงานเดือนละ 20 วัน (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
zero position en
Contacts
CHOBCHA
เลขที่ 10 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ร้านชอบชา CHOBCHAชั้น G ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0809242622
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310