บริษัทรับจัดงานอีเวนท์ นิทรรศการ การประชุม งานการแสดง โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
Benefits
  • สวัสดิการ
  • -โบนัส
  • -ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  • -ประกันสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เบทเทอร์เวอร์ค จำกัด
เลขที่ 40 ซอยเทศบาลรังสรรค์เหนือ
Latyao Chatuchak Bangkok 10900