บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปมากกว่า 35 ปี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน ให้มีความรู้และความชำนาญในหน้าที่ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
Benefits
-ประกันสังคม -เงินปรับประจำปี -ชุดยูนิฟอร์ม -โบนัสตามผลประกอบการ -การอบรมสัมมนาประจำปี -ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ส. อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
111 หมู่ที่ 11
Nong Sam Wang Nong Suea Pathum Thani 12170