บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
A manufacturer of quality Gravure and alcohol-based and water-base Flexographic ink who achieved ISO 9001:2000 ISO 14001 and ISO 18001 certification from SGS (THAILAND) Ltd. (อุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ์)
Benefits
 • บริษัทฯได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่น 2 ปีซ้อน (48-49)ได้รับรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 3 ปี (47-48-49)จากกระทรวงแรงงานฯ /ได้รับรางวัลปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่น่าทำงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 49 จากกระทรวงอุตสาหกรรม /ได้รับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดปี 50 51 52 53 54 55
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปีทุกปี
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน(ป.1-ม.6)
 • - เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจครอบครัวพนักงาน
 • - รางวัลพนักงานดีเด่น
 • - ประกันชีวิต
 • - สวัสดิการท่องเที่ยวประจำปีในประเทศ-ต่างประเทศ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - กีฬาสีประจำปีทุกปี
 • - นมสดดื่มทุกเช้า
 • - อาหารกลางวันกรณีพิเศษ
 • - ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
 • - ฝึกอบรมโครงการฯต่างๆ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
16 ซ.เลียบฯฝั่งใต้ ถ.เพชรเกษม
Nong Khaem Nong Khaem Bangkok 10160
Website: www.esiinx.com
See Map