JobThai
Robotics Gen Co., Ltd.
บริษัท โรโบติกส์เจน จำกัด ดำเนินกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อรองรับแนวทางการจัดการศึกษา "STEM" บริษัท โรโบติกส์เจน จำกัด เปิดดำเนินกิจการภายใต้การนำของบริษัท makerobot จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นทั้งผูู้ผลิตและจัดทำคู่มือเนื้อหาประกอบการเรียนรู้ชุดคำสั่งบังคับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา หรือ "Coding" อีกด้วย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสร้างสรรค์และขับเคลื่อนอนาคตไปด้วยกัน!
Benefits
- ประกันสังคม - Commission (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมันและ(บางตำแหน่ง)
zero position en
Contacts
Robotics Gen Co., Ltd.
58/84 อาคารวันดีสยาม ชั้น 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 ถนนแจ้งวัฒนะ
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi 11120