เป็นบริษัทในเครือ บมจ.กรุงเทพโสภณ ซึ่งได้ดำเนินงานด้านการรับฝากและจัดเก็บเอกสารรวมทั้งสื่อคอมพิวเตอร์ (Media) โดยได้รับการรับรองตามมาตราฐาน ISO 9001 : 2000
Benefits
  • -กองทนุสำรองเลี้ยงชีพ
  • -ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพพนักงาน
  • -สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงาน
  • -ชุดยูนิฟอร์ม
  • -พักร้อนประจำปี
  • -อบรม,สัมมนา,สังสรรค์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
185 ถ.ราษฎร์บูรณะ
Bang Pakok Rat Burana Bangkok 10140
Website: www.kdc.co.th
See Map