บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีฟาร์มอยู่ที่ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทมุ่งหวังจะทำฟาร์มผักและผลไม้ที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • ที่พักสำหรับพนักงานที่บ้านอยู่ไกล หรือต่างจังหวัด
ติดต่อ
บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
88/8 หมู่ที่ 1
Nong Ri Bo Phloi Kanchanaburi 71220
โทรศัพท์: 034-540-801-3 (สาขากาญจนบุรี)
เว็บไซต์: www.facebook.com/Master.nongree/