JobThai
บริษัท กรีนคอน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรีนคอน (ประเทศไทย) จำกัด คือ หนึ่งในผู้ให้บริการ และผู้แก้ปัญหา Energy Optimization ชั้นนำสำหรับการวางระบบความร้อน การระบายอากาศ และ การปรับอากาศ (HVAC) ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ Thermal Energy Storage (TES) ระบบกักเก็บพลังงานความเย็นด้วยวิธี Ice Ball โดยจะใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟฟ้าต่ำ มาผลิตพลังงานความเย็นเก็บเอาไว้ แล้วนำพลังงานนี้ออกมาใช้งานในช่วงเวลาที่มีอัตราค่าไฟฟ้าสูงกว่า ด้วยขั้นตอนการออกแบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน Thermal Energy Storage (TES) จึงให้ประโยชน์มากมายดังนี้ • ประโยชน์แก่เจ้าของ: การลงทุนที่ต่ำลง • ประโยชน์แก่วิศวกร: ต้นทุนในการบำรุงรักษาและต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลง • ประโยชน์แก่ผู้จัดการพลังงาน: ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลงด้วยการจัดการบริหาร และจัดการ • ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม: การลดมลพิษ NOx, Sulphur, Carbon ซึ่งผลิตภัณฑ์ และการบริการทั้งหมด ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือจากอเมริกา
Benefits
- ค่าเบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมันรถ - ยูนิฟอร์ม
zero position en
Contacts
บริษัท กรีนคอน (ประเทศไทย) จำกัด
223 หมู่ 1
Ban Klang Mueang Lamphun Lamphun 51000